KEF – Kommunal Drift og Service

KEF er et netværk for kommunal drift og service med fokus på

Fællesskab
Videndeling og
Innovation

KEF bidrager til medlemmernes konkurrencedygtighed på pris, kvalitet, socialt ansvar og bæredygtighed.

KEF – Kommunal Drift og Service

KEF er et netværk for kommunal drift og service med fokus på

Fællesskab
Videndeling og
Innovation

KEF bidrager til medlemmernes konkurrencedygtighed på pris, kvalitet, socialt ansvar og bæredygtighed.

KEF – Kommunal Drift og Service

KEF er et netværk for kommunal drift og service med fokus på

Fællesskab
Videndeling og
Innovation

KEF bidrager til medlemmernes konkurrencedygtighed på pris, kvalitet, socialt ansvar og bæredygtighed.

KEF – Kommunal Drift og Service

KEF er et netværk for kommunal drift og service med fokus på

Fællesskab
Videndeling og
Innovation

KEF bidrager til medlemmernes konkurrencedygtighed på pris, kvalitet, socialt ansvar og bæredygtighed.

KEF – Kommunal Drift og Service

KEF er et netværk for kommunal drift og service med fokus på

Fællesskab
Videndeling og
Innovation

KEF bidrager til medlemmernes konkurrencedygtighed på pris, kvalitet, socialt ansvar og bæredygtighed.

KEF – Kommunal Drift og Service

KEF er et netværk for kommunal drift og service med fokus på

Fællesskab
Videndeling og
Innovation

KEF bidrager til medlemmernes konkurrencedygtighed på pris, kvalitet, socialt ansvar og bæredygtighed.

KEF – Kommunal Drift og Service

KEF er et netværk for kommunal drift og service med fokus på

Fællesskab
Videndeling og
Innovation

KEF bidrager til medlemmernes konkurrencedygtighed på pris, kvalitet, socialt ansvar og bæredygtighed.

Fællesskab

Netværk og erfagrupper er en vigtig del af vores arbejde. Du står ikke alene med udfordringerne, men er en del af et større fællesskab, hvor du kan sparre med andre ligesindede.

Videndeling

Videndeling og erfaringsudveksling er basis for udvikling.

Innovation

Fællesskab og videndeling resulterer ofte i innovation og nye idéer

kommuner i KEF

års jubilæum i 2024

medlemmer i KEF

Seneste nyt …

Udviklingsprisen 2023

Syddjurs Kommune vinder KEF’s Udviklings­­pris i 2023 for at have udviklet en certificerings­­ordning for rotte­­hunde og -førere.

Efterårsseminar 2024

KEF afholder Efterårs­seminar for alle medlemmer torsdag den 26. september 2024 på Vissenbjerg Storkro. Efterårs­seminaret vil sætte fokus på AI – kunstig intelligens.

KEF på LinkedIn

Netværk

Har du lyst til at dele viden med andre chefer og ledende medarbejdere?

 

Nord- og Midtjylland

Næste møde
Tid: Efteråret 2024
Sted: Struer Kommune

Sydjylland og Fyn

Næste møde
Tid: Efteråret 2024
Sted: Hedensted Kommune

Syd- og Vestsjælland

Næste møde
Tid: 29.10.2024
Sted: Køge Kommune

Torvet 1


4600 Køge

Hovedstaden

Næste møde
Tid: Efteråret 2024
Sted: Vallensbæk  Kommune

KEF har fire lokale netværk, som henvender sig til chefer og ledende medarbejdere indenfor kommunal drift og service.

Erfagrupper

Har du lyst til at dele viden med andre ligesindede?

Medlemmerne har oprettet en række erfagrupper efter behov. I erfagrupperne er der fokus på et mere specifikt område. Nogle erfagrupper er opdelt geografisk. Erfagrupperne mødes typisk to gange årligt for at diskutere relevante og aktuelle emner. Møderne går på skift medlemmerne imellem, fordelt over hele landet.

Du kan se næste møde på den enkelte erfagruppes side. Se oversigten over alle erfagrupper herunder.

GRØN DRIFT

For driftsledere, teamledere og formænd inden for det grønne område.

VEJDRIFT

For driftsledere, teamledere og formænd inden for vejområdet.

FLÅDESTYRING

For dig der beskræftiger sig med indkøb, leasing, leje, økonomistyring, drift, udnyttelse og salg af kommunens køretøjer.

MASKINTEKNIK

For værkstedsledere, teamledere og formænd.

VEJMYNDIGHED OG -TILSYN

For medarbejdere og ledere inden for myndigheds­området og vejdriften med interesse for fx vejtilsyn, gravetilladelser, lednings­oplysninger og brug af kunstig intelligens.

SKADEDYR

For skadedyrs­bekæmpere, sagsbehandlere og ledere med interesse i skadedyrs­bekæmpelse.

BESTILLER

For bestillere, kontraktholdere og drifts&shyplanlæggere – alle, der sidder i en funktion, hvor de bestiller eller ordrer indenfor drift.

ADMINISTRATION OG ØKONOMI

For økonomi­medarbejdere, controllere og administrations­chefer.

TEKNISK DRIFT

For alle der beskæftiger sig med fx bygnings­vedligehold, teknisk service, bygningstilsyn, vagter og alarmhold, pedeller og affaldshåndtering.

RENGØRING

For rengøringschefer, rengøringsledere, teamledere og andre ledere indenfor rengørings­området.

RENHOLD

For medarbejdere og ledere med interesse i RENHOLD. Fx tømning af affaldsspande, fejning af gader, stier og fortove, ukrudtsbekæmpelse og bortskaffelse af affald.

VINTERTJENESTE

For alle der beskæftiger sig med vintertjeneste herunder de ansvarlige for vintertjenesten eller andre, der er involveret.

Derfor er jeg med i KEF!

KEF er den direkte vej til et fortroligt forum

KEF er den direkte vej til et fortroligt forum med fokus på mit professionelle virke, personlig udvikling som leder og med sparring med andre ledere indenfor samme branche.

KEF er videndeling, der virker. Viden skal deles, så vi fællesskab i kommunerne kan skabe hurtigere og bedre resultater og værdi for borgerne. Vi lærer af hinandens erfaringer og til tider fejl – også uden fordømmelse eller bedreviden. I KEF får vi ny viden – men vi skaber også ny viden sammen.

Souschef Charlotte List, Service og beredskab, Horsens Kommune

En vitaminindsprøjtning!

KEF er for os en dag ud af hverdagen, hvor vi får en vitaminindsprøjtning i forhold til:

  • VIDEN
  • ERFARINGER
  • INDLÆG
  • DIALOG
  • UDVIKLING
  • VENSKABER og HYGGE.

Masser af års erfaringer der mødes og deles til gavn for os alle, samtidig har vi fået gode forbindelser til erfagruppen i rengøring.

Rengøringsledere Birgitte Persson og Ellen Margrethe Petersen, Herning Kommune

Det er vigtigt at dele vores viden på tværs af kommunerne

Vi er 98 kommuner, der mange gange skal løse de samme problematikker.

KEF har erfagrupper, der dækker mange faglige områder, hvor vores tekniske medarbejdere og mellemledere kan opnå faglig sparring og viden.

Jeg er medlem af KEF fordi jeg mener det er vigtigt at dele vores viden på tværs af kommunerne, og her er KEF et fantastisk redskab til at søge viden og sparring, ligegyldig om man er leder, teknisk medarbejder eller mellemleder.

Afdelingsleder Niels Sloth Christiansen, Aalborg Kommune

En kilde til styrket faglighed

KEF er for mig en kilde til styrket faglighed, forfriskende inspiration og hyggeligt samvær på tværs af kommunegrænserne.

Ingeniør Rune Nordenlund, Slagelse Kommune

Jeg får værdifuld inspiration og sparring

Vi udfordrer hinanden til hele tiden at tænke nyt, så vores virksomheder helt naturligt bliver den foretrukne entreprenør. De høje ambitioner udmønter sig i, at flere og flere opgaver nu løses bedst af de kommunale entreprenører.

Jeg tager altid glad fra et netværksmøde, et bestyrelsesmøde eller en temadag med oplevelsen af at have lært nyt, som kan bruges hjemme i egen virksomhed.

Entreprenørchef Jens-Erik Dengsøe, Skanderborg Kommune

KEF giver mig ny faglighed, ny inspiration og hyggeligt samvær

KEF giver mig ny faglighed, ny inspiration og hyggeligt samvær på tværs af kommunerne.

Her er mulighed for fortroligt forum og sparring med andre ledere indenfor samme felt.

Der tales i fortrolighed om erfaringer, tiltag og udvikling. Jeg går altid hjem med ny viden eller ideer til udvikling, som gerne skulle komme borgerne til gode.

Leder af Park og Vej Inge H. Andersen, Nordfyns Kommune

Målrettede uddannelser

KEF tilbyder i samarbejde med Komponent en række uddannelser, som er udviklet til medlemmernes særlige behov.

  • NEXUS – Udviklingsforløb for chefer i drift og service
  • Ledere i kommunal drift og service
  • Team- og driftskoordinatoruddannelsen
  • Individuelle tilrettelagte forløb

Vores ambition er at få alle kommuner med …

KEF er et proaktivt og værdiskabende net­værk for kom­munale drifts -og service­en­heder Vi sparrer, kom­petence­udvikler og deler viden blandt vores medlemmer

KEF vil bidrage til, at med­lemmerne bliver mere nytænkende og til fulde lever op til borgernes og politikernes forventninger til bære­dygtig­hed, grøn omstilling, socialt ansvar, pris og kvalitet.

KEF vil udvikle medlemmerne til at blive aktive sparrings­partnere for deres kommuner.

Billeder fra hverdagen …

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

Copyright © 2024 KEF – Kommunal Drift og Service