Bliv medlem af KEF

Personligt medlemskab af KEF’s netværk og erfagrupper koster 410 kr. om året.

Kommunalt medlemskab inkl. ét personligt medlemskab koster kr. 5.140 for hele 2024.

Medlemskab af KEF – Kommunal drift og service
Gældende for 2024

Kommunalt medlemskab

Et kommunalt medlemskab af KEF giver mulighed for:

  • Deltagelse i et af KEF’s chefnetværk
  • Personlige medlemskaber af erfagrupperne
  • At deltage på KEF’s Forårsseminar og Efterårsseminar
  • At deltage på generalforsamlingen med tilhørende faglige og organisatoriske indlæg
  • At kolleger som ikke er medlemmer kan deltage som gæster i netværk og erfagrupper
  • Adgang til hjemmesiden inkl. dokumentdatabase, medlemsliste og diskussionsforum på LinkedIn
  • Deltagelse på KEF’s kurser og uddannelser udviklet til medlemmerne
  • Deltagelse på KEF’s studieture
  • Sekretariatsbistand.

Kommunalt medlemskab inkl. et personligt medlemskab koster kr. 5.140 pr. år.

Personligt medlemskab af chefnetværk

Hver kommune kan have et eller flere medlemmer af lokale chefnetværk. Ønsker et medlem at deltage i et andet netværk end det lokale, skal det godkendes af det pågældende netværk.

Personligt medlemskab af erfagrupperne

Hvert personligt medlem kan være medlem af et ubegrænset antal erfagrupper. Erfagrupperne er åbne for medarbejdere i offentlige organisationer udenfor den kommunale sektor.

Personlige medlemskaber ud over det medlemskab, som følger med det kommunale medlemskab, koster 410 kr. pr. medlem pr. år.

Alle priser er +moms

Medlemskab

Medlemskab som kommune

Ekstra personligt medlemskab

Personpolitik

2 + 6 =

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

Copyright © 2024 KEF – Kommunal Drift og Service