Målrettede uddannelser

KEF tilbyder i samarbejde med Komponent en række uddannelser, som er udviklet til medlemmernes særlige behov.

NEXUS – Udviklingsforløb for chefer i drift og service

KEF har i samarbejde med Komponent udviklet et chefudviklingsforløb, som skal styrke de kommunale drifts-og servicechefers kompetencer til at navigere bedst muligt i fremtidens strategiske dagsordner, udfordringer og dilemmaer.

Tid: 6. november 2024

Sted: Udmeldes senere

Se mere og tilmeld dig her >

Ledere i kommunal drift og service

En uddannelse for dig som har personaleansvar for et eller flere arbejdsfællesskaber i vej- og park, ejendomme rengøring, vagt og cityservice.

Tid: 18. september 2024

Sted: Middelfart

Se mere og tilmeld dig her >

Team- og driftskoordinatoruddannelsen

KEF og Komponent har i samarbejde udviklet et forløb for nøglemedarbejdere som er bindeled mellem ledelse og teams/arbejdsfællesskaber, – altså nøglemedarbejdere uden personaleledelse.

Tid: 2. oktober 2024

Sted: Vejle

Se mere og tilmeld dig her >

Individuelle tilrettelagte forløb

Særligt tilrettelagte forløb i egen organisation – send en mail for et møde

Kontakt sekretariatet >

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere

Copyright © 2024 KEF – Kommunal Drift og Service