FLÅDESTYRING

For dig der beskræftiger sig med indkøb, leasing, leje, økonomistyring, drift, udnyttelse og salg af kommunens køretøjer.

Næste møde

Tid: Efterår 2024
Sted: Fredericia Kommune

Erfagruppen for flådestyring henvender sig til alle, der sidder i en funktion, hvor de beskæftiger sig med fx indkøb, leasing, leje, økonomistyring, drift, udnyttelse og salg af kommunens køretøjer – dvs. alle væsentlige forhold i køretøjernes samlede levetid.

Det, der forener deltagerne i erfagruppen, er interessen for at udveksle erfaringer og dele viden omkring emner der er fokus på i dagligdagen i relation til flådestyring. Når man mødes, diskuteres emner som fx.: Finansiering, købe, leje eller lease, serviceaftaler, elbiler, hybridbiler og brintbiler, organisering af flådestyringen, drift og udnyttelsesgrad, GPS og it-systemer.

Deltagerne i erfagruppen mødes to gange om året.

Mellem møderne sker det ofte, at medlemmerne kontakter hinanden eller mødes for at få svar på spørgsmål eller for at få hjælp til at løse problemer.

Øvrige erfagrupper

GRØN DRIFT

For driftsledere, teamledere og formænd inden for det grønne område.

VEJDRIFT

For driftsledere, teamledere og formænd inden for vejområdet.

FLÅDESTYRING

For dig der beskræftiger sig med indkøb, leasing, leje, økonomistyring, drift, udnyttelse og salg af kommunens køretøjer.

MASKINTEKNIK

For værkstedsledere, teamledere og formænd.

VEJMYNDIGHED OG -TILSYN

For medarbejdere og ledere inden for myndigheds­området og vejdriften med interesse for fx vejtilsyn, gravetilladelser, lednings­oplysninger og brug af kunstig intelligens.

SKADEDYR

For skadedyrs­bekæmpere, sagsbehandlere og ledere med interesse i skadedyrs­bekæmpelse.

BESTILLER

For bestillere, kontraktholdere og drifts&shyplanlæggere – alle, der sidder i en funktion, hvor de bestiller eller ordrer indenfor drift.

ADMINISTRATION OG ØKONOMI

For økonomi­medarbejdere, controllere og administrations­chefer.

TEKNISK DRIFT

For alle der beskæftiger sig med fx bygnings­vedligehold, teknisk service, bygningstilsyn, vagter og alarmhold, pedeller og affaldshåndtering.

RENGØRING

For rengøringschefer, rengøringsledere, teamledere og andre ledere indenfor rengørings­området.

RENHOLD

For medarbejdere og ledere med interesse i RENHOLD. Fx tømning af affaldsspande, fejning af gader, stier og fortove, ukrudtsbekæmpelse og bortskaffelse af affald.

VINTERTJENESTE

For alle der beskæftiger sig med vintertjeneste herunder de ansvarlige for vintertjenesten eller andre, der er involveret.

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

Copyright © 2024 KEF – Kommunal Drift og Service