ADMINISTRATION OG ØKONOMI

For økonomi­medarbejdere, controllere og administrations­chefer.

Næste møde

VEST
Tid: Efteråret 2024
Sted: Aalborg Kommune

Næste møde

ØST
Tid: Efteråret 2024
Sted: Guldborgsund Kommune

I erfagrupperne for ADMINISTRATION OG ØKONOMI deltager økonomimedarbejdere,
controllere og administrationschefer. Det, der forener dem, er interessen for at dele viden
omkring ADMINISTRATION OG ØKONOMI. Når man mødes, diskuteres emner som fx
valg at it-systemer, timeprisberegning, lønindberetning, ledelsesinformation,
driftsregnskab contra virksomhedsregnskab og samarbejde på tværs af kommunerne.

Deltagerne i de to erfagrupper mødes to gange om året på skift hos hinanden.
Vestgruppen har medlemmer fra Fyn og Jylland, mens østgruppen har medlemmer fra
Sjælland og øerne.

Mellem møderne sker det ofte, at medlemmerne kontakter hinanden eller mødes for at få
svar på spørgsmål eller for at få hjælp til at løse problemer.

Øvrige erfagrupper

GRØN DRIFT

For driftsledere, teamledere og formænd inden for det grønne område.

VEJDRIFT

For driftsledere, teamledere og formænd inden for vejområdet.

FLÅDESTYRING

For dig der beskræftiger sig med indkøb, leasing, leje, økonomistyring, drift, udnyttelse og salg af kommunens køretøjer.

MASKINTEKNIK

For værkstedsledere, teamledere og formænd.

VEJMYNDIGHED OG -TILSYN

For medarbejdere og ledere inden for myndigheds­området og vejdriften med interesse for fx vejtilsyn, gravetilladelser, lednings­oplysninger og brug af kunstig intelligens.

SKADEDYR

For skadedyrs­bekæmpere, sagsbehandlere og ledere med interesse i skadedyrs­bekæmpelse.

BESTILLER

For bestillere, kontraktholdere og drifts&shyplanlæggere – alle, der sidder i en funktion, hvor de bestiller eller ordrer indenfor drift.

ADMINISTRATION OG ØKONOMI

For økonomi­medarbejdere, controllere og administrations­chefer.

TEKNISK DRIFT

For alle der beskæftiger sig med fx bygnings­vedligehold, teknisk service, bygningstilsyn, vagter og alarmhold, pedeller og affaldshåndtering.

RENGØRING

For rengøringschefer, rengøringsledere, teamledere og andre ledere indenfor rengørings­området.

RENHOLD

For medarbejdere og ledere med interesse i RENHOLD. Fx tømning af affaldsspande, fejning af gader, stier og fortove, ukrudtsbekæmpelse og bortskaffelse af affald.

VINTERTJENESTE

For alle der beskæftiger sig med vintertjeneste herunder de ansvarlige for vintertjenesten eller andre, der er involveret.

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

Copyright © 2024 KEF – Kommunal Drift og Service