VINTERTJENESTE

For alle der beskæftiger sig med vintertjeneste herunder de ansvarlige for vintertjenesten eller andre, der er involveret.

Næste møde

NORD
Tid: Efteråret 2024
Sted: Herning Kommune

Næste møde

SYD
Tid: Efteråret 2024
Sted: Vejle Kommune

Næste møde

ØST
Tid: Efteråret 2024
Sted: NSPV

Erfagrupperne for vintertjeneste henvender sig til alle, der beskæftiger sig med vintertjeneste, herunder de ansvarlige for vintertjenesten eller andre der er involveret i fx planlægning, udbud, indkøb, udkald, vintervagt og vedligeholdelse af materiel i relation til vintertjenesten.

Det, der forener deltagerne i erfagrupperne, er interessen for at udveksle erfaringer og dele viden om emner, der er fokus på i dagligdagen i relation til vintertjenesten. Når man mødes, diskuteres emner som fx.: Planlægning, opstart, prisberegninger, udbud og samarbejde med vognmænd, udvikling og afprøvning af materiel, varslings- og styringssystemer, arbejds- og køre-/hviletidsregler og forsikringssager.

Deltagerne i erfagruppen mødes to gange om året, om foråret på et fællesmøde og om efteråret i de tre lokale erfagrupper.

Øvrige erfagrupper

GRØN DRIFT

For driftsledere, teamledere og formænd inden for det grønne område.

VEJDRIFT

For driftsledere, teamledere og formænd inden for vejområdet.

FLÅDESTYRING

For dig der beskræftiger sig med indkøb, leasing, leje, økonomistyring, drift, udnyttelse og salg af kommunens køretøjer.

MASKINTEKNIK

For værkstedsledere, teamledere og formænd.

VEJMYNDIGHED OG -TILSYN

For medarbejdere og ledere inden for myndigheds­området og vejdriften med interesse for fx vejtilsyn, gravetilladelser, lednings­oplysninger og brug af kunstig intelligens.

SKADEDYR

For skadedyrs­bekæmpere, sagsbehandlere og ledere med interesse i skadedyrs­bekæmpelse.

BESTILLER

For bestillere, kontraktholdere og drifts&shyplanlæggere – alle, der sidder i en funktion, hvor de bestiller eller ordrer indenfor drift.

ADMINISTRATION OG ØKONOMI

For økonomi­medarbejdere, controllere og administrations­chefer.

TEKNISK DRIFT

For alle der beskæftiger sig med fx bygnings­vedligehold, teknisk service, bygningstilsyn, vagter og alarmhold, pedeller og affaldshåndtering.

RENGØRING

For rengøringschefer, rengøringsledere, teamledere og andre ledere indenfor rengørings­området.

RENHOLD

For medarbejdere og ledere med interesse i RENHOLD. Fx tømning af affaldsspande, fejning af gader, stier og fortove, ukrudtsbekæmpelse og bortskaffelse af affald.

VINTERTJENESTE

For alle der beskæftiger sig med vintertjeneste herunder de ansvarlige for vintertjenesten eller andre, der er involveret.

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

Copyright © 2024 KEF – Kommunal Drift og Service