”Vi løser mange opgaver – har stor viden − og gør en forskel”

Sådan udtrykker vores medlemmer sig, når vi i foreningen KEF spørger dem om, hvordan de opfatter sig selv. De kommunale drifts- og serviceenheder, har med foreningen KEF i ryggen siden 2004 har kunnet møde hinanden, dele viden, videreuddanne sig.

KEF har i dag mere end 600 medlemmer fra 86 kommuner spredt ud over hele Danmark. Foreningens formål er, at være en forening for kommunale drifts- og serviceenheder i Danmark.

Vi agerer proaktivt og skaber værdi for vores medlemmer.

Vi sparrer, kompetenceudvikler og deler viden.

De vigtige netværk og erfagrupper
Erfaringsudveksling er KEF’s væsentligste styrke. Foreningen har i dag fire netværk og 15 erfagrupper, som typisk mødes to gange årligt for at diskutere relevante og aktuelle emner. Møderne går på skift medlemmerne imellem, fordelt over hele landet.

Seminarer og studietur for alle i KEF
KEF holder et forårsseminar og et efterårsseminar, hvor du får mulighed for, at mødes med mange af KEF’s medlemmer. Herudover holdes der hvert andet år en 2 -3 dags faglig tur.

Søger hele tiden indflydelse og tilbyder efteruddannelse
I 2006 blev KEF associeret medlem af Kommunalteknisk Chefforening, KTC. Samtidigt fik KEF sæde i tre af KTC’s faggrupper, hvor vi nu deltager i foreningens arbejde med bl.a. at kommentere på fremtidige lovforslag, arbejde med projekter og lignende. KEF tilbyder i samarbejde med Komponent en række uddannelser, som er udviklet til medlemmernes særlige behov, herunder Entreprenørledelse i 1. række, Servicekoordinatorkursus, Ledelse i rengøringsafdelingen og Entreprenørledelse.

KEF ønsker fortsat at ekspandere
For at vi som forening fortsat skal sikre udvikling og videndeling, skal vi sikre bredest mulig forankring i alle landets kommunale drifts- og serviceenheder i Danmark.

Derfor ønsker vi også, at foreningen tæller så mange som muligt af de kommunale drifts- og serviceenheder.

Vi mener grundlæggende, at de kommunale drifts- og serviceenheder i dag er professionelt drevne enheder, som gør en markant forskel i de enkelte kommuner.
Dette kræver en fortsat udvikling af enhederne – og her har KEF sin berettigelse.

Med venlig hilsen

Formand Peter Dalsgaard
Chef for Drift og Service
Herning Kommune

Hvad sker der i KEF?

Udviklingsprisen 2023

Syddjurs Kommune vinder KEF’s Udviklingspris i 2023 for at have udviklet en certificerings&shyordning for rotte­hunde og -førere.

Efterårsseminar 2024

KEF afholder Efterårsseminar for alle medlemmer torsdag den 26. september 2024 på Vissenbjerg Storkro. Efterårsseminaret vil sætte fokus på AI – kunstig intelligens.

KEF på LinkedIn

KEF – Kommunal Drift og Service

 

KEF er en upolitisk, landsdækkende forening for kommunal drift og service stiftet den 25. maj 2004.

KEF er et proaktivt og værdiskabende netværk for kommunale drifts-og serviceenheder.

Vi sparrer, kompetenceudvikler og deler viden blandt vores medlemmer.

KEF vil bidrage til, at medlemmerne bliver mere nytænkende og til fulde lever op til borgernes og politikernes forventninger til bæredygtighed, grøn omstilling, socialt ansvar, pris og kvalitet.

KEF vil udvikle medlemmerne til at blive aktive sparringspartnere for deres kommuner.

Kontakt sekretariatet hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

Copyright © 2024 KEF – Kommunal Drift og Service